Sa:Á̱nietnyia̱ nghwughwu ma̱ng á̱nietlyen ghwang a̱ka̱sa

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "Á̱nietnyia̱ nghwughwu ma̱ng á̱nietlyen ghwang a̱ka̱sa"

Ngwat 10 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 10.