Ji̱njok

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ji̱njok
organisms known by a particular common name
Subclass ofseed, food, food crop Jhyuk
Natural product of taxonFabaceae Jhyuk
Unicode character🫘 Jhyuk

Ji̱njok yet kyayak hwa nang á̱ kap nang a̱kikyuo a̱ni, ba̱ shyia̱ ma̱ng sot á̱ga̱fi̱p Fabaceae.


A̱tyin ji̱njok

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]