Jump to content

Mikziko

Neet di̱ Wikipedia

'Muná̱pyia̱ Sí̱tet Mikziko'
Estados Unidos Mexicanos (Si̱pen)

A̱keangtung A̱gba̱ndang A̱keang Mikziko
Shi kyai 1,972,550 km²
Shi á̱niet 126,014,024 ab. (2020)

A̱bwom a̱byin: "Himno Nacional Mexicano" ("A̱bwom A̱byin Mikziko")

A̱byin Mikziko (Si̱pen: México /ˈmexiko/; lilyem Nahwa: Mēxihco; Shong: Mexico), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti nka ka nang Muná̱pyia̱ Sí̱tet Mikziko, M.S.M. ku MSM hu (Si̱pen: Estados Unidos Mexicanos /esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos/, EUM; Shong: United Mexican States) a̱ni, yet a̱byin kya ma̱ a̱tak fam-a̱byin Amerika A̱za ka. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak di̱ fam a̱za hu ma̱ng Muná̱pyia̱ Sí̱tet Amerika; di̱ fam a̱tak ma̱ng jenshyung hu ma̱ng A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k wu; di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu ma̱ng Gwatemala, Beliz, mbeang Kyai A̱sa̱khwot Karibi hu; a̱wot di̱ fam a̱tyin hu ma̱ng A̱ngam A̱sa̱khwot Mikziko wu. A̱byin Mikziko ngaat ka̱ si̱ kup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntaa̱naai 1,972,550 (met a̱ma̱ntaa̱naai 761,610), si̱ ku tyia̱ ka̱ si̱ yet a̱byin 13 ka̱ swak ma̱ng shi kyai a̱byin a̱ni mi̱ swanta hu; ma̱ng shi á̱niet ku shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng 126,014,024, ka̱ si̱ yet a̱byin 10 ka̱ swak ma̱ng shi á̱niet a̱wot ka̱ si̱ swak kuzangka mi̱ swanta hu ma̱ng á̱niet ba̱ lyiat a̱lyem Si̱pen a̱ni. A̱byin Mikziko yet a̱si̱ mundundung kya ka̱ byia̱ sí̱tet 31 ma̱ng A̱gba̱ndang A̱keang Mikziko, a̱keangtung nka ka ma̱ng metropolit ku swak ma̱ng shi a̱ni. A̱ca̱cet nfam dandi ghyáng ni̱nia yet: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, Ciudad Juárez, ma̱ng León.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]