Nkhang Sudan

Neet di̱ Wikipedia
Nkhang Sudan
nkhang a̱byin ku si̱tet
A̱byinSudan Jhyuk
Ta̱si̱la Sudan kyiak neet ma̱ a̱lyia̱ 2011 ma̱ng A̱tak Sudan nang a̱byin ka̱ yong a̱pyia̱ nka a̱ni.

Nkhang Sudan na yet á̱si̱ a̱byin Ri̱pobi̱lik Sudan kikya, ma̱ng á̱si̱ a̱byin ka ka̱ shyia̱ sa̱t ma̱ a̱lyia̱ 2011 nang á̱ ngyei Sudan A̱tak a̱ni. A̱byin Sudan swan ma̱ a̱gba̱ndang fam Afi̱rika wu wa nang á̱ bu ngyei "Sudan" a̱ni. Swang a̱lyiat ji ku neet mi̱ La̱ra̱ba: بلاد السودان bilād as-sūdān, ku "a̱byin a̱dyundyung á̱niet ka",[1][2] a̱wot jen jhyang á̱ ni̱ yei fam Sahet hu mi̱ Jenshyung ma̱ng A̱ka̱wa̱tyia̱ Afi̱rika a̱nia.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Encyclopædia Britannica. "Sudan" Archived 2013-10-29 at the Wayback Machine.
  2. Department of Arts of Africa, Oceania, and the Americas. Trade and the Spread of Islam in Africa Archived 2013-05-17 at the Wayback Machine. In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000 – (Zwat Swak 2001).