Jump to content

Sudan A̱tak

Neet di̱ Wikipedia

Ri̱pobi̱lik Sudan A̱tak
Republic of South Sudan (Shong)

A̱keangtung Juba
Shi kyai 644,329 km²
Shi á̱niet 12,778,250 ab. (2019)

A̱bwom a̱byin: "South Sudan Oyee!" ("Sudan A̱tak Oyee!")

A̱byin Sudan A̱tak (Shong: South Sudan /suːˈdɑːn/, /-ˈdæn/),[1][2] á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti nka nang Ri̱pobi̱lik Sudan A̱tak wu[3] a̱ni, yet a̱byin kya nang bibyin ghyáng keang di̱ tityak a̱ni di̱ fam a̱byin a̱tyin/a̱ka̱wa̱tyia̱ Afrika.[4][5] Ka̱ byia̱ a̰gi̱gak ma̱ng Ityopya di̱ fam a̱tyin hu, Sudan di̱ fam a̱za hu, Ri̱pobi̱lik A̱ka̱wa̱tyia̱ Afrika di̱ fam jenshyung hu, Ri̱pobi̱lik Di̱mokrasi Konggo di̱ fam a̱tak-jenshyung hu, Yuganda di̱ fam a̱tak hu, ma̱ng Kenya di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu. Ka̱ shyia̱ ma̱ng shi á̱niet miliyon 11.06, nang 525,953 mba swat a̱keangtung ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang wu a̱ swak mi̱ shi a̱ni, Juba.

Bwoi A̱lyoot[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

A̱vwuo ka nang á̱ ngyei ma̱ng a̱lyoot Sudan ka a̱ni yet fam a̱byin hwa ku shyia̱ di fam a̱tak Sa̱hara hu, a̱ neap neet di̱n fam A̱jenshyung Afi̱rika si̱ nat di̱n fam a̱tyin A̱ka̱wa̱tyia̱ Afi̱rika. Á̱ ku bwuo a̱lyoot ka neet di̱n La̱ra̱ba bilād as-sūdān (بلاد السودان), ku "A̱byin A̱dyundyung ka"[6]. A̱niet ki cong lyiai nkyang la̱ba̱ra ba di fam a̱hwa yéi kwa̱i byinabyin hu na̱ng ba myim a̱ni a̱dyundyung a̱firika. [7]

Nkhang gbangbang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Mi̱ng Nilotic A̱niet sudan atak wu-Dinka, Anyuak, Bari, Acholi, Nuer, Shilluk, Kaligi (Arabic Feroghe), ba̱ yet a̱niet a̱son ba nwuo sudan atak wu a̱ni. before the tenth century, coinciding with the fall of medieval Nubia. neet di 15th si nat 19th century, Nnwa̱p na byia̱k mi̱ng shyi ba hu, neet di̱ abyin Bahr el Ghazal, ba̱ si̱ ba̱i di Anyuak, Dinka, Nuer, mbea̱ng Shilluk mi̱ng agba̱ng mam a̱fwun hu Bahr El Ghazal mbeang fam a̱za a̱ghyui ka, awot Acholi mi̱ng Bari si kpa̱at di̱ Equatoria. a̱wot Zande, Mundu, Avukaya and Baka, who entered South Sudan in the 16th century, established the region's largest state of Equatoria Region.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Wells, John C. (2008). "Longman Pronunciation Dictionary". 3 (Jhyu.). Longman. ISBN 978-1-4058-8118-0.
  2. Roach, Peter (2011). "Cambridge English Pronouncing Dictionary". 18 (Jhyu.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-15253-2.
  3. "South Sudan". The World Factbook (11 Zwat A̱natat 2011). CIA.
  4. "The World Factbook – Central Intelligence Agency". www.cia.gov.
  5. "UN classification of world regions Eastern Africa: South Sudan". UN.
  6. International Association for the History of Religions (1959), Numen, Leiden: EJ Brill, p. 131, West Africa may be taken as the country stretching from Senegal in the West to the Cameroons in the East; sometimes it has been called the central and western Sudan, the Bilad as-Sūdan, 'Land of the Blacks', of the Arabs
  7. "The Empires of the Western Sudan". Met museum. Retrieved 2022-12-30.