Jump to content

Nuhu Ba̱ture

Neet di̱ Wikipedia
Nuhu Ba̱ture A̱ci
a̱tyubishyi
Sot mbyina̱sam Jhyuk
A̱lyoot da̱ a̱lyem mbyina̱gwam Jhyuk
A̱tuk kwi18 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2021 Jhyuk
Ta̱mmilitary, tribal chief Jhyuk

A̱gwam Nuhu Ba̱ture A̱ci (19?? - Zwat Swak ma̱ng Sweang 18, 2021) wa ku yet a̱gwam a̱son a̱si̱ Tyok A̱jhyo hu, a̱ka̱ka̱rak a̱byin Naijeriya a̱ghyang ma̱ a̱tak Si̱tet Ka̱duna, Naijeriya. Á̱ ku lyen nggu ma̱ng a̱lyoot ka, "A̱gwam Ba̱jju 1".[1][2][3][4][5]

Á̱ ku kup a̱gwam Ba̱ture tyok nang a̱gwam a̱son Tyok A̱jhyo wu a̱zaghyi mbwoi nhu hu ma̱ a̱lyia̱ 1995, a̱zaghyi njen ji nang á̱ ku kwan á̱ si̱ tyak zwang Nietcen A̱fakan ji a̱ni ma̱ a̱lyia̱ 1992 ma̱nang a̱gwomna̱ti ba ku kyiak yong á̱ si̱si̱ mbwuo a̱sa̱t ntyok A̱tyap ma̱ng A̱jhyo wu nang á̱niet ba ku cat a̱ni neet mi̱ gbangbang, nang A̱bi̱ri̱ti̱n ba ku tyia̱ mi̱ cet a̱tafa Tyokkpaa̱pyia̱ Za̱uza̱u hu di̱n jen ji nang ba̱ ku tsa bai hu a̱ni. Ma̱ a̱lyia̱ 2012, A̱tyushityok A̱gwam Ba̱ture si̱ lyiat ma̱ng a̱dyundyung a̱lyia̱ nyia̱ ndyia̱ 17 nia ku swak neet nang á̱ ku kpaat tyok hu nang Ka̱jju (a̱byin A̱jhyo ka) ka̱n byia̱ a̱cucuk a̱li a̱gwam a̱ni bah.[6]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. NEWSPIPER Foundation Empowers Women In Bajju Community (di̱n Shong). Leadership (Zwat A̱kubunyiung 3, 2019).
  2. Isuwa, Sunday (Zwat Tsat 3, 2014). Nigeria: Kaduna Chief Mourns Palace Priest (di̱n Shong). All Africa. Daily Trust (Abuja).
  3. Composition of the State's Council of Chiefs, Kaduna State Council of Chiefs Composition (di̱n Shong). Ministry of Local Government Affairs, Kaduna State Government.
  4. AGWAM BAJJU, DR NUHU BATURE, DESCRIBES ESU CHIKUN, DR DANJUMA BARDE DEATH GREAT LOSS. Archived 2021-12-18 at the Wayback Machine (di̱n Shong). InvictaFMNg (Zwat A̱natat 24, 2021.
  5. Binniyat, Luka; Marama, Ndahi (Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 16, 2012). Gunmen kill family of six in Zangon Kataf (di̱n Shong). Ka̱duna: Vanguard Nigeria.
  6. Isuwa, Sunday (Zwat A̱ni̱nai 13, 2012). Nigeria: 17 Years After, Southern Kaduna Chiefdom Yet to Have a Palace (di̱n Shong). All Africa. Daily Trust (Abuja).