Pa̱la̱u

Neet di̱ Wikipedia
Ri̱pobi̱lik Pa̱la̱u
Beluu er a Belau (Pa̱la̱u)
Ta̱si̱la a̱byin Pa̱la̱u
A̱vwuo ka nang a̱byin Pa̱la̱u nshyia̱ a̱ni
Tuta a̱byin Pa̱la̱u

A̱byin Pa̱la̱u (Pa̱la̱u: Belau, Shong: Palau /pəˈlaʊ/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Pa̱la̱u wu (Pa̱la̱u: Beluu er a Belau, Shong: Republic of Palau), a̱wot mi̱ nkhang gbangbang á̱ ku ngyei Bela̱u, Pa̱la̱wot ku Pelewu, yet a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot kya di̱ fam jenshyung Pasi̱fi̱k hu. A̱byin ka byia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot 340 a̱wot ka̱ si̱ ka nfwuop a̱nyanyang fam jenshyung Bibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Karolin wu ma̱ng nkap A̱yaasi̱tet Mundundung Maikronisiya ba. Ka̱ byia̱ shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 466 (met a̱ma̱ntanaai 180) hwa. A̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot nka ka̱ swak ma̱ng shi á̱niet kya yet Koror, a̱vwuo ka nang a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi á̱niet wu nshyia̱ a̱ni. A̱keangtung nka ka, kikya yet a̱keang Nggerulmud ka̱ shyia̱ ma̱ a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot hyia̱k ka nang á̱ ngyei Babeldawob a̱ni, mami A̱si̱tet Melekewok. A̱byin Pa̱la̱u byia̱ a̱gi̱gak a̱sa̱khwot ma̱ng á̱sa̱khwot bibyin ma̱ a̱di̱di̱t di̱ fam a̱za hu, bibyin Maikronisiya di̱ fam a̱tyin hu, Ndonisiya di̱ fam a̱tak hu, a mbeang Filipin di̱ fam a̱za-jenshyung hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]