Tahiti

Neet di̱ Wikipedia

A̱byin Tahiti (Tahiti: /taˈhiti/[1]; Shong: /təˈhiːti/); Fi̱ransa /ta.iti/; á̱ ku ngyei Otaheite gbangbang), kya yet a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ka̱ byia̱ shi kyai a̱byin ka̱ swak di̱ sot Bibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Wun si̱ Bibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Susaiti hu ma̱ a̱byin Polinesiya Fi̱ransa, di̱ kap fam a̱ka̱wa̱tyia̱ A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k hu. Á̱ ka̱u a̱byin ka di̱ nkap nfeang hwa, Tahiti Nui (kap fam a̱za-jenshyung ku lan mi̱ shi hu) ma̱ng Tahiti Iti (kap fam a̱tak-a̱tyin hu ku lat mi̱ shi hu), a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ka ku ntsa neet nta̱m a̱ka̱fan ndong nia da̱ nka; ka̱ si̱ byia̱ shi a̱za ma̱ng tsutsok a mbeang a̱yaamurujani a̱zanu kyai a̱sa̱khwot ba̱ keang nka a̱ni. Shi á̱niet nka hu yet 189,517 hwa (sa̱nsut 2017), kikya si̱ yet a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot Fi̱ransa a̱kya ka̱ byia̱ á̱niet ka̱ swak ma̱ a̰byin Polinesiya Fi̱ransa hu ma̱ng 68.7% a̱mgba̱m á̱niet nka ba.

Tuta Tahiti
Ta̱si̱la a̱byin Tahiti, a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ka̱ swak mi̱ shi mi̱ Bibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Susaiti ka

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Pronunciation of "Tahiti" in Tahitian" (di̱n Shong).