Tsuung (a̱mpwot)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tsuung (a̱mpwot)
Tafakyangntyei nkyang, costume accessory Jhyuk
Sportarchery Jhyuk
Used bya̱tyubishyi Jhyuk
Tsutsuung tsat

Tsuung ji (á̱kpa: tsutsuung ji) yet a̱junjung a̱mpwot nang a̱tyu a̱kat ku a̱gwak nzwang nsaai nhyet nggu na a̱ni.

Nghwughwu[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  • Archery. Irving, Texas: Boy Scouts of America. 1986. ISBN 0-8395-3381-0.
  • Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Quiver" . Encyclopædia Britannica (in English). Vol. 22 (11th ed.). Cambridge University Press.
  • Glover, Daniel S.; Grayson, Charles Jackson; French, Mary; O'Brien, Michael J. (2007). Traditional archery from six continents: the Charles E. Grayson Collection. Columbia: University of Missouri Press. ISBN 0-8262-1751-6.