Zon

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Zon
organisms known by a particular common name
Tafadomesticated mammal, productive animal Jhyuk
Byia̱ ta̱mNam, a̱baan Jhyuk
Nameꠛꠇꠞꠤ Jhyuk
Taxon nameCapra hircus Jhyuk
Taxon rankspecies, subspecies Jhyuk
Parent taxonCapra Jhyuk
This taxon is source ofgoat milk, goat meat, goat hair Jhyuk
Found in taxonCapra Jhyuk
Category for the view of the itemCategory:Views of goats Jhyuk
Unicode character🐐 Jhyuk
A̱bakum zon a̱zagut a̱kwon a̱ghyang

Zon ji (á̱kpa: zón, Capra hircus) yet tangka̱i zon-a̱lywei hwa nang á̱ cok a̱mali a̱ni. Á̱ ku ta̱bat ba̱ng nji a̱mali neet mi̱ zon a̱yit (C. aegagrus) fam A̱tak-jenshyung A̱siya ma̱ng A̱tyin Yurop ji ja. Zon ji si̱ shyia̱ ma̱ng kyangbwak nyám Bovidae si̱ nwap nyám Caprinae ji, si̱ ku fa nyia̱ ji̱ byia̱ a̱meang ma̱ng zonseap ji.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]