A̱kpat

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱kpat wu (a̱lyoot a̱pyia̱: Hausawa; Ausa meang; a̱lyoot nta: lyuut Lyiatfi̱ransa Haoussa, lyuut Lyiatshong Hausa, Idoma Abakpa) yet nwap Cadik ja ji̱ byia̱ swat ma̱ a̱di̱di̱t nji mi̱ Sahet ji ma̱ng nfam Savana nang á̱nietbishyi nwai nshyia̱ ma̱ a̱di̱di̱t a̱ni bah, a mbeang susot swat di̱ fam a̱tak Ni̱njer ma̱ng fam a̱za Naijeriya. Ma̱ng a̱mgba̱m shi á̱niet miliyon 80 (tyan 2019), A̱kpat wu wa swak di̱ yet nwap Afrika jhyiung ji̱ byia̱ á̱niet swak a̱ni.

Susot á̱niet ji̱ lyiat Kpat ma̱nyin a̱ni seang koji di̱ fam Jenshyung Afrika ma̱ng a̱ta̱lyen a̱cyet taada naat Haji di̱ fam a̱za ma̱ng a̱tyin Sahara hu, ma̱ng susot á̱̱niet a̱khapsak ma̰ a̱di̱di̱t mami ma̱ng da̱ a̱beam a̱keang A̱ga̱dez. A̱kpat a̱ghyang ku shyei si̱ nwuai a̱ca̱cet a̱ka̱keang na̱ shi ba̱t a̱ni di̱ fam khwong kyai a̱sa̱khwot di̱ nfam Legwot, Pa̱takwot, A̱kra, Abijan, Ba̱njut ma̱ng Kotonu a mbeang nkap fam A̱za Afrika nang a̱byin Li̱biya, mi̱ shi a̱swap ndyia̱ 500 a̱ni. Á̱ ku nwuak ri̱pot á̱ka̱k á̱niet ba mi̱ bibyin Bini, Kemerun, Khwong A̱ta̱m Zwuom,[1] Cadi, Sudan, Ri̱pobi̱lik A̱tyia̱ka̱u Afrika,[2] Ri̱pobi̱lik Konggo ji,[3] Togo, Gana,[4] Eritrea,[5] Gini A̱kwa̱toriya,[6] Ga̱bon, Senegal ma̱ng Ga̱mbiya ji.

A̱kpat wu swat ma̱ng si̱sak taada, ma̱ a̱cyuang a̱baka̱keang nia, a mbeang a̱ka̱keang na̱ laai yet a̱ca̱cet a̱ni, ma a̱ji wa á̱ cyui á̱ga̱fi̱p, go nkyangzwa a mbeang nyák, á̱ ma ncong a̱bwuang, a̱mali ma̱ng gbang di̱ nfam Afrika. Á̱ lyiat da̱ A̱lyem Kpat kya, A̱lyem Afro-Asiatic ka̱ shyia̱ di̱ sot Cadik ji, zang kya si̱ yet a̱ka̱k a̱lyem Afrika wu nang á̱ lyiat swak a̱ni. Nvak ngyei A̱kpat wu da̱ a̱lyem Kpat ka a̱nyanyin nia yet: Bahaushe ("a̱sam a̱tyokpat"), Bahaushiya ("a̱nap a̱tyokpat").

A̱gba̱ndang a̱keang Da̱ura wa yet a̱ka̱watyia̱ taada A̱kpat ka. A̱keang ka ku shyia̱ gbangbang a̱zaghyi a̱mgba̱m a̱ca̱cet a̱ka̱keang A̱kpat na mi̱ taada ma̱ng táada. Á̱nietyok A̱kpat ba ku nok taada ji̱ byia̱ a̱ni̱nan mi̱ Ban tsaaí neet gbangbang.[7] Ba̱ng si̱ tat a̱fwun, ku ni̱ swan di̱ yet a̱lama tyok taada ma̱ A̱kpat wu wa, tsaai ji si̱ byia̱ ta̱m nang ji̱ nyia̱ a̱ni mi̱ mam song a̱yet Idi, nang á̱ lyen nang Ranar Sallah a̱ni (di̱n Tyap: A̱tuk Mam Naai).[8]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]

  1. "Hausa in Côte d'Ivoire". Joshua project.
  2. "Hausa in Central African Republic". Joshua Project.
  3. "Hausa in Congo, Republic of the". Joshua Project.
  4. "in Ghana". Joshua Project.
  5. "Nigerian Eritreans - The history of Hausa and Bargo in Eritrea". Madote.
  6. "Hausa in Equatorial Guinea". Joshua Project.
  7. Koops, Katrin (1996). "The role of the horse in Hausa culture". Thesis.
  8. "» Horse Talk: Horse Breeding in Niger Esther Garvi: Niger, West Africa".