Jump to content

Ni̱njer (a̱byin)

Neet di̱ Wikipedia

Ri̱pobi̱lik Ni̱njer
République du Niger (Fi̱ransa)

A̱keangtung Niyamei
Shi kyai 1 267 000 km²
Shi á̱niet 24 112 753 ab. (2021)

A̱bwom a̱byin: "La Nigérienne" ("A̱tyuni̱njer wu")

A̱byin Ni̱njer ku Ni̱njer ka (Shong: Niger ku the Niger /niːˈʒɛər/ ku /ˈnaɪdʒər/;[1][2] Fi̱ransa: Niger /niʒɛʁ/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti nka nang Ri̱pobi̱lik Ni̱njer wu (Fi̱ransa: République du Niger)[3][4] a̱ni, yet a̱byin kya nang bibyin ghyáng keang di̱ tityak a̱ni di̱ fam a̱byin Afrika Jenshyung nang á̱ ku nang a̱lyoot A̱ghyui Nija kikya. Ni̱njer byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Li̱biya di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, Caad di̱ fam a̱tyin hu, Naijeriya di̱ fam a̱tak hu, Bini ma̱ng Burkina Faso di̱ fam a̱tak-jenshyung hu, Mali di̱ fam jenshyung hu, ma̱ng Ali̱jeriya di̱ fam a̱za-jenshyung hu. A̱byin Ni̱njer byia̱ shi kyai ku tat kpa̱mkpaan ma̱ng kilomita a̱ma̱ntaa̱naai 1,270,000 (met a̱ma̱ntaa̱naai 490,000), si̱ a̱hwa si̱ tyia̱ ka̱ si̱ yet a̱byin ka ka̱ swak ma̱ng shi a̱byin a̱ni di̱ fam-a̱byin Jenshyung Afrika. Si̱ ku swan 80% a̱byin nka ka myian Tswa A̱ji̱jak Sa̱hara ji ja. Á̱kpa á̱niet ma̱ a̱byin ka yet A̱kpaa̱pyia̱ bya a̱wot shi á̱niet a̱byin hu si̱ tat miliyon 22 ba̱ swat di̱ susot ti̱taa di̱ fam a̱tak ma̱ng jenshyung a̱byin ka. A̱keangtung ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang wu a̱ swak mi̱ shi hu wa yet Niyamei, da̱ a̱ta̱m fam a̱tak-jenshyung a̱byin Ni̱njer ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. How Do You Pronounce "Niger"?. Slate.com (14 Zwat Tsat 2012).
  2. "Niger." The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition. 2003. Houghton Mifflin Company 22 February 2013 thefreedictionary.com/Niger". www.thefreedictionary.com (12 Zwat Tswuon 2013).
  3. "ISO 3166". ISO Online Browsing Platform.
  4. "UNGEGN World Geographical Names" |publisher=United Nations Statisticsc Division (1 Zwat Tsat 2017).