Jump to content

Ba̱nat

Neet di̱ Wikipedia
Ba̱nat
historical region
Tafaadministrative region Jhyuk
A̱byinSa̱ri̱bya, Romaniya, Honggi̱ri Jhyuk
Coordinate location45°42′0″N 20°54′0″E Jhyuk
Sa mat tá̱si̱laCategory:Maps of Banat Jhyuk
Map
A̱vwuo ka nang Ba̱nat (dark green) nshyia̱ a̱ni mi̱ Yurop (bibyin ku yet kap a̱ni ma̱ a̱sa̱khwot a̱shyim kikyo).

Ba̱nat (Romaniya: Banat; Honggi̱ri: Bánság; Sa̱ri̱bya: Банат, romanized: Banat) yet a̱vwuo kya ma̱ng fam-a̱byin nkhang ka̱ shyia̱ tsi̱tsak A̱ka̱wa̱tyia̱ ma̱ng A̱tyin Yurop. Mi̱ di̱ yong huni, á̱ ka̱u nka mat mi̱ bibyin tat hwa: kap fam a̱tyin hu myiai di̱ fam jenshyung Romaniya (susot a̱gwomna̱ti mali Timit, Karat-Severin, Arad fam a̱tak a̱ghyui Muret, mbeang fam jenshyung Mehedinți); kap fam jenshyung Ba̱nat hu shyia̱ di̱ fam a̱za-a̱tyin Sa̱ri̱bya hwa (a̱wot á̱ ni̱ ntyia̱ nhu ma̱ng Vwoivwuodina hwa, kang ma̱ng a̱bakap nhu nang á̱ ni̱ ntyia̱ di̱ Fam-a̱byin Beli̱gi̱ret hu); a̱wot a̱bakap fam a̱za nhu si̱ shyia̱ di̱ myiai di̱ fam a̱tak-a̱tyin Honggi̱ri (Sot A̱gwomna̱ti Mali Csongrád-Csanád).

Naat mbwuot Zwang Swanta II hu ku dam nkhang shyit nnwap fam-a̱byin ba̱t. A̱fwun, á̱niet ba ba̱ shyia̱ Ba̱nat ba̱t a̱ni, bibya yet á̱niet nwap A̱romaniya, A̱sa̱ri̱p ma̱ng A̱hongga̱ri ba, mbeang a̱bannwap ma̱ a̱di̱di̱t á̱ghyang na̱ mun swan fam-a̱byin hu. Kpa̱mkpan ma̱ng a̱mgba̱m yet á̱niet-a̱byin Sa̱ri̱bya, Romaniya ku Honggi̱ri bya.