Dodoma

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dodoma ja yet a̱keangtung á̱niet Ta̱nzaniya a̱mgba̱m, ma̱ng a̱keang fam Dodoma nang á̱niet ba̱ shi á̱kpa a̱ si̱ nat cyikwop cyi nyaai mang swak ma̱ng cyi a̱kubunyiung ma̱ng nswak nfwuon ma̱ng a̱taa.

Nyerere Square mi̱ Dodoma.
A̱sham kwa̱imam mi̱ Yunuvasi̱ti Dodoma Ta̱nzaniya.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]