Sa̱ul

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱byia̱k Seongsan ka ka̱ sai a̱tyetuk

Sa̱ul (Kworiya: 서울 /sʰʌ̹uɭ/; bwan a̱ca̱caat 'A̱keangtung'), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang A̱gba̱ndang A̱keang Sa̱ul wu Nang Á̱ Khap Á̱ Sak a̱ni, wa yet a̱keangtung ma̱ng metropolis laai lan ma̱ng shi a̱ swak kuzang hu ma̱ a̱byin Kworiya A̱tak. Sa̱ul byia̱ shi á̱niet miliyon 9.7 hwa, a̱ si̱ ba̱ yet a̱tyia̱ka̱u Shi Kyai A̱keangtung Sa̱ul ka ma̱ng a̱beam a̱hyia̱k metropolit Incon ka ma̱ng provin Gyeonggi hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin]