Jump to content

Lyulyoot sí̱tet Naijeriya di̱n vak shi á̱niet

Neet di̱ Wikipedia
Ta̱si̱la sí̱tet Naijeriya di̱n vak shi á̱kpa á̱niet

Lyulyoot sí̱tet swak ntat ma̱ng a̱taa si̱ Naijeriya a̱hwa á̱ fang tatak kani, á̱ fang nhu á̱ si̱ sak ca̱caat ma̱ng shi á̱nietbishyi ba̱ byia̱ a̱ni neet di̱n tyan shi á̱nietbishyi a̱lyia̱ 2022 ji ja,[1] mbeang tyan shi á̱nietbishyi 2016, nang Ofit Lung Lulung A̱byin wu ku shei a̱ni.[2]

Shi (2022) Si̱tet Shi á̱niet (2012) Shi á̱niet (2022)
1 Si̱tet Legwot 16,000,288 21,000,000
2 Si̱tet Ka̱na̱u 9,113,605 12,550,598
3 Si̱tet Ka̱duna 6,113,503 8,252,366
4 Si̱tet Oyo 5,580,894 7,840,864
5 Si̱tet Ka̱sina 5,801,584 7,831,319
6 Si̱tet Rivat 5,198,716 7,303,924
7 Si̱tet Ba̱uci 4,653,066 6,537,314
8 Si̱tet Ba̱rno 4,171,104 5,860,183
9 Si̱tet Ji̱gawa 4,361,002 5,828,163
10 Si̱tet Benuwe 4,253,641 5,741,815
11 Si̱tet Da̱li̱ta 4,112,445 5,663,362
12 Si̱tet Nija 3,954,772 5,556,247
13 Si̱tet A̱na̱mba̱ra 4,177,828 5,527,809
14 Si̱tet A̱kwa Ibom 3,902,051 5,482,177
15 Si̱tet Imo 3,927,563 5,408,756
16 Si̱tet Ogun 3,751,140 5,217,716
17 Si̱tet Sokoto 3,702,676 4,998,090
18 Si̱tet Oshun 3,416,959 4,705,589
19 Si̱tet Ondo 3,460,877 4,671,695
20 Si̱tet Za̱mfa̱ra 3,278,873 4,515,427
21 Si̱tet Kogi 3,314,043 4,473,490
22 Si̱tet Kebi 3,256,541 4,440,050
23 Si̱tet Inugu 3,267,837 4,411,119
24 Si̱tet A̱do 3,233,366 4,235,595
25 Si̱tet A̱da̱mawa 3,178,950 4,248,436
26 Si̱tet Pi̱lato 3,206,531 4,200,442
27 Si̱tet Ki̱rosi̱riva 2,892,988 3,866,269
28 Si̱tet Abya 2,845,380 3,727,347
Fam A̱keangtung Mundundung 1,406,239 3,564,126
29 Si̱tet Yobe 2,321,339 3,294,137
30 Si̱tet Ikiti 2,398,957 3,270,798
31 Si̱tet Gwombe 2,365,040 3,256,962
32 Si̱tet Kwara 2,365,353 3,192,893
33 Si̱tet Ta̱raba 2,294,800 3,066,834
34 Si̱tet A̱bonyi 2,176,947 2,880,383
35 Si̱tet Na̱sa̱rawa 1,869,377 2,523,395
36 Si̱tet Bayelsa 1,704,515 2,277,961

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Shi á̱nietbishyi di̱n vak Si̱tet ma̱ng Sot-mbyin. population.gov.ng
  2. Demographic Statistics Bulletin 2017 (di̱n Shong).