Si̱tet Ondo

Neet di̱ Wikipedia
A̱gba̱ndang A̱keang Akure
Tyiang a̱toot shi Si̱tet Ondo
A̱vwuo ka nang Si̱tet Ondo nshyia̱ a̱ni mami Naijeriya

Si̱tet Ondo yet jhyiung ja mi̱ a̱yaasi̱tet fam a̱tak-jenshyung Naijeriya hu. Á̱ ku kpaat nji mi̱ Zwat Sweang 1976 neet di̱ a̱khwukhwop Si̱tet Jenshyung wu. Si̱tet Ondo ji byia̱ a̱gi̱gak a̱byin ma̱ng Si̱tet Ikiti (ji̱ ku yet kap si̱tet hu gbangbang) di̱ fam a̱za hu, Si̱tet Kogi di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, Si̱tet A̱do di̱ fam a̱tyin hu, Si̱tet Da̱li̱ta di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu, Si̱tet Ogun di̱ fam a̱tak-jenshyung hu, Si̱tet Oshun di̱ fam a̱za-jenshyung hu, ma̱ng A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik wu di̱ fam a̱tak hu.[1] A̱keangtung si̱tet ka, kikya yet Akure, a̱khwukhwop a̱keangtung Tyok Akure gbangbang wu.[2] A̱byin Si̱tet Ondo ka mbyia̱ sop mangrove-swamp kpa̱mkpaan ma̱ng A̱ngam A̱sa̱khwot Bini wu.[2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Ondo | state, Nigeria (di̱n Shong). Encyclopedia Britannica.
  2. 2.0 2.1 Ondo | state, Nigeria (di̱n Shong). Encyclopedia Britannica.