Jump to content

Si̱tet Pi̱lato

Neet di̱ Wikipedia
Si̱tet Pi̱lato
si̱tet Naijeriya
Kpaat3 Zwat Sweang 1976 Jhyuk
A̱lyem a̱gwomna̱tiShong Jhyuk
Vam-a̱byinAfrika Jhyuk
A̱byinNaijeriya Jhyuk
A̱keangtungNja̱t Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam tyok a̱byinNaijeriya Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam jenUTC+01:00 Jhyuk
Coordinate location9°10′0″N 9°45′0″E Jhyuk
Ofit wu nang a̱kwak a̱son a̱gwomna̱ti wu ba̱ng a̱niGwomna Si̱tet Pi̱lato Jhyuk
Sa a̱pyia̱ a̱gwomna̱tiexecutive council of Plateau State Jhyuk
Sa kpa cam a̱byinPlateau State House of Assembly Jhyuk
Byia̱ (a̱gi̱)gak ma̱ngSi̱tet Ba̱uci, Si̱tet Ta̱raba, Si̱tet Na̱sa̱rawa, Si̱tet Ka̱duna Jhyuk
Replaced bySi̱tet Na̱sa̱rawa Jhyuk
Ci̱tSi̱tet Benuwe-Pi̱lato Jhyuk
Zwunzwuo-a̱muup930001 Jhyuk
Official websitehttps://www.plateaustate.gov.ng/ Jhyuk
Sa mat tá̱si̱laCategory:Maps of Plateau State Jhyuk
Map
Kaswuo Taminut, Nja̱t, Si̱tet Pi̱lato
A̱vwuo ka nang Si̱tet Pi̱lato nshyia̱ a̱ni mami a̱byin Naijeriya

Si̱tet Pi̱lato ja byia̱ shi kyai a̱byin 12 di̱ sí̱tet Naijeriya ji. Ji̱ shyia̱ ma̱ka̱wa̱tyia̱ a̱byin Naijeriya kya ca̱caat, ji̱ si̱ byia̱ a̱gba̱mgbam li nang jija ma̱nyin nji byia̱ a̱ni ma̱ a̱byin Naijeriya mat a̱gi̱gak tsutsok nji ba̱ mban tswazwa ba a̱ni, ba̱ si̱ keang Pi̱lato Nja̱t hu[1] a̱keangtung nji ka, ma̱ng a̱mgba̱m pi̱lato ji ma̱ng a̱pyia̱ nji.

Á̱ cyin Si̱tet Pi̱lato ji nang "Mali Swat Nyinyang ma̱ng Cong Fwuong Nyinyang" (Shong: "The Home of Peace and Tourism"). Ma̱ng tak ti̱tak á̱mat a̱ka̱fan, tsutsok ma̱ng mpwaa, á̱ ku mbwuo a̱lyoot nji ka neet di̱ Pi̱lato Nja̱t jija ji̱ si̱ shyia̱ ma̱ng shi á̱niet ku tat kpa̱mkpaan ma̱ng miliyon 3.5 a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Nigeria | Culture, History, & People". Encyclopedia Britannica.