Jump to content

Si̱tet Gwombe

Neet di̱ Wikipedia
Si̱tet Gwombe
si̱tet Naijeriya
Kpaat1 Zwat Swak 1996 Jhyuk
NwapFulani, Kpat (a̱lyem), Waja Jhyuk
Á̱ ku nwuak a̱lyootGombe Jhyuk
A̱lyem a̱gwomna̱tiShong Jhyuk
Vam-a̱byinAfrika Jhyuk
A̱byinNaijeriya Jhyuk
A̱keangtungGombe Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam tyok a̱byinNaijeriya Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam jenUTC+01:00 Jhyuk
Coordinate location10°15′0″N 11°10′0″E Jhyuk
Ofit wu nang a̱kwak a̱son a̱gwomna̱ti wu ba̱ng a̱niGovernor of Gombe State Jhyuk
Sa a̱pyia̱ a̱gwomna̱tiexecutive council of Gombe State Jhyuk
Sa kpa cam a̱byinGombe State House of Assembly Jhyuk
Byia̱ (a̱gi̱)gak ma̱ngYobe State, Si̱tet Ba̱ri̱no, Si̱tet A̱da̱mawa, Si̱tet Ta̱raba, Si̱tet Ba̱uci Jhyuk
Ci̱tSi̱tet Ba̱uci Jhyuk
Official websitehttps://mof.gm.gov.ng/ Jhyuk
Map

Si̱tet Gwombe shyia̱ mi̱ fam A̱za-A̱tyin Naijeriya ji̱ si̱ yet si̱tet jhyiung di̱ 36 á̱ byia̱ ma̱ a̱byin kani a̱ni. Á̱ ku bwuo si̱tet ji neet Si̱tet Ba̱uci ja ma̱ a̱tuk mam 1 Zwat Swak da̱ a̱lyia̱ 1996. Di̱n jen a̱ja Jenera Sani Abaca wa ku yet A̱kwak a̱son a̱byin Naijeriya wu. Si̱tet Gwombe shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng sí̱tet jhyang. Á̱ maai shyia̱ sí̱tet nang Yobe di̱ fam a̱za hu, sí̱tet nang Ba̱rno ma̱ng A̱da̱mawa si̱ hyia̱k Gwombe di̱ fam a̱tyin. Si̱tet Ba̱uci ji si̱ shyia̱ jenshyung ma̱ng Si̱tet Ta̱raba ji di̱ fam a̱tak. Nnwap nshyia̱ a̱ja a̱wot A̱fa̱ta bya si̱ lan kuzang nwap ma̱ng shi. Si̱tet Gwombe jija á̱ bu ngyei Kyangkurum A̱yit (Shong: "Jewel in the Savannah").

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]