Jump to content

Mam Mman

Neet di̱ Wikipedia
mam mman
Tafaholiday Jhyuk

A̱tuk Mam Mman ka yet a̱tuk kya nang á̱ khap mat á̱ cyin mman kuzang a̱lyia̱, a̱wot kuzang a̱byin swanta si̱ byia̱ mam hu nang ka̱ khap a̱ sak a̱ni mat ka̱ gwai mman nka na. Ma̱ a̱lyia̱ 1925 kya á̱ tsa gwai a̱gwai Mam Mman Bibyin Swanta hu ma̱ a̱keang Jeneva di̱n jen A̱tung Bibyin Swanta mat Go Nggwon ka. Neet ma̱ a̱lyia̱ 1950, á̱ si̱ ta̱bat gwai a̱gwai nani a̱tuk mam 1 mi̱ Zwat A̱taa mi̱ Bibyin Swanta Feang ma̱ a̱di̱di̱t.[1] Á̱ gwai a̱gwai a̱tuk Mam Mman Bibyin Swanta na a̱tuk mam 20 kya mi̱ Zwat Swak na̱ng Jhyiung da̱nian á̱ jhyung A̱lyiat A̱ka̱wat Nggwon ninia nang sot Konyan ma̱ng Konyan si̱ Muna̵̱pyia̱ Bibyin Swanta ji ku lyiat a̱ni a̱tuk mam 20 mi̱ Zwat Swak ma̱ng Jhyiung ma̱ a̱lyia̱ 1959.[2] Di̱ bibyin ghyáng, á̱ ngyei Sati Mman hwa, Mam Mman hwa bah. A̱si̱k ba ni̱ gwai a̱gwai Mam Mman na a̱tuk man 20 kya mi̱ Zwat Swak ma̱ng Sweang ba̱ng si̱ nat a̱tuk mam 27 Zwat Swak ma̱ng Sweang. Ma̱ a̱byin Muná̱pyia̱ Sí̱tet, á̱ gwai a̱gwai Mam Mman hu a̱tuk mam 20 kya mi̱ Zwat Tswuon kuzang a̱lyia̱.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Yang, Unity Elias (2015). Women's and Children's Chambers of Parliament. Bloomington, IN, US: AuthorHouse. ISBN 978-1-5049-4192-1.
  2. Ghyuap di̱n tyan: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named World Children's Day