Richard Lander

Neet di̱ Wikipedia
Richard Lander
a̱tyubishyi
Sot mbyina̱sam Jhyuk
A̱byin mbyinUnited Kingdom of Great Britain and Ireland Jhyuk
A̱lyoot nang á̱ ku tyia̱ ngguRichard, Lemon Jhyuk
A̱lyoot kyangbwakLander Jhyuk
A̱tuk mbyin8 Zwat Sweang 1804 Jhyuk
A̱keang mbyinTruro Jhyuk
A̱tuk kwi6 Zwat Sweang 1834 Jhyuk
A̱keang kwiNaijeriya Jhyuk
A̱na̱nyiukJohn Lander Jhyuk
Lilyem a̱ lyen lyiat, lyuut ku tyia̱ bwak ma̱ng a̱nhu a̱niShong Jhyuk
Ta̱mexplorer, writer, traveler Jhyuk
Fam nta̱mexploration Jhyuk
Nwap Jhyuk
Za̱nang nang gu ku san a̱niFounder’s Medal Jhyuk
Depicted byRichard Lemon Lander Jhyuk
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired Jhyuk

Richard Lemon Lander (8 Zwat Sweang 1804 – 6 Zwat Sweang 1834) ku yet a̱tyucyiet a̱ka̱vwuo á̱fai Bi̱ri̱ti̱n wa di̱ fam Afi̱rika Jenshyung. Nggu ma̱ng a̱na̱nyiuk nggu Yoona bya ku yet á̱niet Yurop ntsa ba̱ na nkhwi A̱ghyui Nija ka, a̱wot ba̱ kin ta̱taat nyia̱ a̱ghyui ka fwan mami Ati̱lantik wu wa.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]