Jump to content

A̱li̱beniya

Neet di̱ Wikipedia

Ri̱pobi̱lik A̱li̱beniya
Republika e Shqipërisë

A̱keangtung Tirana
Shi kyai 1 110,03 km²
Shi á̱niet 557 422 ab. (2011)

A̱byin A̱li̱beniya ku Shi̱kyiperiya (Shong: Albania /ælˈbeɪniə/, /ɔːl-/; Shi̱kyip: Shqipëri ku Shqipëria), /ʃcipəˈɾi(a)/; Shqipni ku Shqipnia, a mbeang Shqypni ku Shqypnia.[1] á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik A̱li̱beniya wu a̱ni (Shi̱kyip: Republika e Shqipërisë, /ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾisə/), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin a̱tak-a̱tyin Yurop. Ka̱ myiai di̱ nkhwong Nkyai A̱sa̱khwot Adriya ma̱ng Yon ni̱nia mami Kyai A̱sa̱khwot Meditaroniya hu, a̱wot ka̱ si̱ byia̱ a̱gi̱gak a̱byin ma̱ng Montenegro di̱ fam a̱za-jenshyung hu, Kosovo di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, A̱za Ma̱kidoniya di̱ fam a̱tyin hu, Helat di̱ fam a̱tak hu; a mbeang a̱gi̱gak a̱sa̱khwot ma̱ng Helat, Montenegro ma̱ng Italiya di̱ fam jenshyung hu. Tirana ja si̱ yet a̱keangtung nka ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang wu a̱ swak mi̱ shi a̱ni, a̱wot Durrës, Vlorë ma̱ng Shkodër si̱ khwi lilyim.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Giacomo Jungg (1 Zwat Jhyiung 1895). "Fialuur i voghel scc...p e ltinisct mle...un prei P. Jak Junkut t' Scocniis ..." (di̱n Shi̱kyip). N'Sckoder t' Scc...pniis.