A̱ri̱meniya

Neet di̱ Wikipedia
Ri̱pobi̱lik A̱ri̱meniya
Հայաստանի Հանրապետություն Hayastani Hanrapetut'yun (A̱ri̱meniya)
Ta̱si̱la a̱byin A̱ri̱meniya
Tyiangshi a̱byin A̱ri̱meniya
A̱lama a̱byin A̱ri̱meniya

A̱byin A̱ri̱meniya (A̱ri̱meniya: Հայաստան Hayastan /hɑjɑsˈtɑn/; Shong: Armenia /ɑrˈmiːniə/;[1]), á̱ lyen da̱ a̰lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik A̱ri̱meniya wu (A̱rmeniya: Հայաստանի Հանրապետություն, Hayastani Hanrapetut'yun /hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtutʰˈjun/; Shong: Republic of Armenia), yet a̱byin kya nang bibyin ghyáng keang di̱ tityak a̱ni di̱ Bibyin-a̱za A̱ri̱meniya hu di̱ fam a̱byin Jenshyung A̱siya hu. MBS hu[2] ku tyia̱ a̱byin A̱ri̱meniya di̱ fam a̱byin Jenshyung A̱siya; CIA hu[3] ma̱ng Oxford Reference Online [4] si̱ ka ntyia̱ a̱byin A̱ri̱meniya mi̱ A̱siya. Ka̱ yet kap fam a̱byin Ka̱ukasut hu hwa; a̱wot ka̱ si̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Turukya di̱ fam jenshyung hu, Jiyojiya di̱ fam a̱za hu, Lachin corridor hu tafa a̱khwot á̱kwop go swat nyinyang Roshiya wu,[5] ma̱ng A̱zerbaijan di̱ fam a̱tyin hu, ma̱ng Iran a mbeang A̱za̱ri̱baijani exclave si̱ Nakhchivan di̱ fam a̱tak hu.[6] A̱keang Yerevan kya yet a̱keangtung ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang nka wu a̱ swak ma̱ng shi a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Armenia" (di̱n Shong). Dictionary.com Unabridged. 10 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2015.
  2. " The UN classification of world regions (di̱n Shong)". 25 Zwat A̱taa 2002.
  3. "Armenia" (di̱n Shong). The World Factbook. CIA.
  4. "Oxford Reference" (di̱n Shong). Oxford Reference Online. ISBN: 9780199546091. 2004.
  5. 2020 Nagorno-Karabakh ceasefire agreement, article 6 of which provides that the Lachin corridor “shall remain under the control of the peacekeeping contingent of the Russian Federation” (di̱n Shong)
  6. "The Oxford Encyclopedia of Economic History" (di̱n Shong). Oxford University Press. p. 156. 2003. ISBN: 978-0-19-510507-0.

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]