Le Corbusier

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Le Corbusier (1964).jpg

Charles-Édouard Jeanneret (6 Zwat Swak 1887 – 27 Zwat A̱ni̱nai 1965), á̱ ku lyen nggu nang Le Corbusier a̱ni, ku yet a̱tyulyen ghwang a̱ka̱sa Shwit-Fi̱ransa wa, a̱tyughwang, a̱tyuswup nghwughwu, a̱tyughwang khwom a̱ca̱cet a̱ka̱keang, a̱tyulyuut, ma̱ng a̱nyiung ma̱ng á̱niet ba ba̱ ku jhyi vak mat kyang hu nang á̱ ngyei lyen ghwang a̱ka̱sa mam a̱fwun hu ma̱nini a̱ni ku ta á̱ni̱nan. Á̱ ku byin nggu ma̱ a̱byin Shwit kya a̱wot a̱ si̱ bai yet a̱tyobyin Fi̱ransa ma̱ a̱lyia̱ 1930. A̱kariya nggu wu ku ngaat ndyia̱ nswak nfwuon, a̱wot a̱ si̱ nghwak nghwughwu a̱ka̱nok mi̱ bibyin Yurop, Ja̱pan, Ndiya, ma̱ng Amerika A̱za ma̱ng A̱tak.