Jump to content

Fi̱ransa (a̱byin)

Neet di̱ Wikipedia
(Á̱ bwuak ndyo neet mi̱ vak Fi̱ransa)

Ri̱pobi̱lik Fi̱ransa
République française (Fi̱ransa)

A̱keangtung Parit
Shi kyai 643,801 km²
Shi á̱niet 67,413,000[1] ab. (2021)

A̱bwom a̱byin: "La Marseillaise"

A̱byin Fi̱ransa (Fī̱ransa: France: /fʁɑ̃s/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Fi̱ransa wu (Fi̱ransa: République française; Shong: French Republic), yet a̱byin kya ka̱ shyia̱ vam-a̱byin ku swak nyiung a̱ni, di̱ fam Jenshyung Yurop ma̱ng Bibyin Nta (nfam a̱byin ma̱ng a̱yaateritori) ma̱ a̱di̱di̱t. Metropolitan area nka hu ngaat kyiak neet a̱ghyui Rhine ka naat A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik wu a̱wot neet Kyai A̱sa̱khwot Meditaroniya hu naat English Channel hu ma̱ng Kyai A̱sa̱khwot A̱za hu; bibyin nta nka huhwa yet Guyana Fi̱ransa ma̱ A̱tak Amerika ma̱ng bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ma̱ a̱di̱di̱t da̱ a̱ca̱cet nkyai a̱sa̱khwot Ati̱lantik, Pasi̱fi̱k ma̱ng Ndiya na. A̱byin Fi̱ransa byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Beljiyom, Lukza̱mbok, ma̱ng Jami̱ni di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, Shwit, Monako ma̱ng Italiya di̱ fam a̱tyin hu, Andora ma̱ng Si̱pen di̱ fam a̱tak hu, a mbeang Holan, Surinama, ma̱ng Brazil ma̱ Amerika. A̱tsak nfam a̱byin 18 nka na (a̱fwuon shyia̱ bibyin nta) dundung nkup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 643,801 (met a̱ma̱ntanaai 248,573) ma̱ng shi á̱niet ku swak miliyon 67 (mi̱ di̱ Zwat Tswuon 2021).[2] A̱byin Fi̱ransa yet ri̱pobi̱lik Muna̱pyia̱ wa ku nyia̱ ta̱m ma̱ng sistem Semi-Presidential a̱ni. A̱keangtung nka shyia̱ Parit, a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak mi̱ shi ma̱ a̱byin ka a̱ bu yet a̱ka̱wa̱tyia̱ taada ma̱ng naat mbwuot kaswuo nka ka. A̱ca̱cet a̱ka̱keang á̱ghyang nka ni̱nia yet Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, ma̱ng Nice. A̱mgba̱m ma̱ng bibyin nta nka hu, a̱byin Fi̱ransa byia̱ a̱yaazoni njen swak ma̱ng sweang, si̱ ku shi swak si̱ kuzang a̱byin swanta a̱ni.

A̱gba̱ndang A̱timi a̱byin Fi̱ransa: A̱zaghyi
A̱gba̱ndang A̱timi a̱byin Fi̱ransa: A̱zama
Ta̱si̱la bibyin nta Fi̱ransa
  1. Demography – Population at the beginning of the month – France (di̱n Shong). Insee (2019).
  2. "Field Listing :: Area" (di̱n Shong). The World Factbook.

A̱ka̱fwuop nta

[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]