Aliko Dangote

Neet di̱ Wikipedia
Aliko Dangote
a̱tyubishyi
Sot mbyina̱sam Jhyuk
A̱byin mbyinNaijeriya Jhyuk
A̱lyoot nang á̱ ku tyia̱ ngguAliko Jhyuk
A̱tuk mbyin10 Zwat Nyaai 1957 Jhyuk
A̱keang mbyinKa̱na̱u Jhyuk
A̱na̱nyiukSani Dangote Jhyuk
NggwonIcham nafion Dagonte, Nafion icham Dangote, Fatima Dangote Jhyuk
Lilyem a̱ lyen lyiat, lyuut ku tyia̱ bwak ma̱ng a̱nhu a̱niShong, Kpat (a̱lyem), La̱ra̱ba Jhyuk
A̱kwok nta̱mDangote Group Jhyuk
A̱ ku nat fang hu ma̱Al-Azhar University, Government College, Birnin Kudu Jhyuk
Shi labeang ta̱m (tsa)1977 Jhyuk
AffiliationDangote Group Jhyuk
Affiliation stringDangote Group, Dangote Industries Limited Jhyuk
Nwap Jhyuk
Khwi ku nwuan-ta̱cya̱Khwikpaa̱pyia̱ Jhyuk
Hair colorblack hair Jhyuk
Yet kap nsotAmerican Academy of Arts and Sciences Jhyuk
Official websitehttp://www.dangote-group.com/ Jhyuk

Aliko Dangote GCON (á̱ byin nggu a̱tuk 10 mi̱ Zwat Nyaai a̱lyia̱ 1957) yet a̱tyunzwa ma̱ng a̱gwak a̱bwuang wa. A̱ yet a̱tyu Naijeriya wa. A̱mgba̱m Afrika, a̱ghyang a̱niet bu byia̱ tangka̱i kurum ma̱ng zwa gu byia̱ a̱ni bah. Dangote wa yet a̱tyukpaat ma̱ng a̱kpangcuk ma̱ng a̱gba̱ndang a̱kwak a̱son Dangote Group, susot a̱ka̱vwuonyia̱-nkyang ji̱ swak ma̱ng shi di̱ fam Afrika Jenshyung, mi̱ di̱ yong huni. Ca̱caat ma̱ng zop Forbes ma̱ng Bloomberg Billionaires Index, á̱ dam nyia̱ a̱ byia̱ kurum ma̱ng zwá ji̱ bai biliyon $MA̱19.6 mi̱ da̱ a̱tuk 20 Zwat A̱ni̱nai 2022, si̱ ku tyia̱ gu yet a̱tyu a̱ byia̱ zwa a̱swak mami Afrika, a̱tyodyundyung kwa a̱ byia̱ zwa a̱swak a̱ni ma̱ng a̱tyu 75 a̱ byia̱ zwa a̱swak mi̱ swanta hu.[1][2][3][4][5]

A̱son Shyicet[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Dangote á̱ ku byin nggu A̱li A̱niet byi zwa Nkpat A̱musuli̱mi̱ a̱tuk 10 Zwat nyaai 1957 mi̱ Kano, nang á̱ ku lyen ma̱ng yet kap á̱niet Ni̱jeriya Bi̱ri̱tin. A̱yang mbyin nggu wu, Ma̱riyamu Sanusi Dantata, ku yet nggwon a̱nab a̱tyua̱bwuang Sanusi Dantata. A̱tyia nggu wu, Muhammad Dangote, ku mun bwuang ma Dantata. Danian a̱yang nggu wu, a̱yet che-ngwon-a̱tat si̱ A̱la̱hasa̱ng Dantata, a̱tyu-kurum mi̱ junshyung A̱frika si̱ nat jen kwi gu mi̱ 1955. A̱na̱nyiuk Dangote, Sani (1959/60–2021), meang ku yet atyu-a̱bwuang. Dangote ku yet shya fang a̱pyia hu ma̱ng Sheikh Ali Kumasi Madrasa, khwi bai Capital High School in Kano. mi̱ 1978, a̱ si̱ tyak hu ma̱ng kolat A̱gwomna̱ti, Birnin Kudu. A̱ si̱ shya bachelor's degree mi̱ business studies ma̱ng administration ma Al-Azhar University mi̱ Cairo.

A̱bwuang Tam[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Sot Dangote ku shyiat ya nang a̱di̱dai kwai nkyang ma̱ng lyei mi̱ 1977, ma a̱lyia a̱kya Dangote si̱ shyei a̱nat Legot gu ka tyia a̱vwuo a̱bwuang nggu ka ka̱ shya ya a̱son. Dangote san ta ₦500, 000 ma chan a̱na̱nyiuk a̱tyia nggu gu ka ntsa a̱bwuang mi̱ kwai nkyang khap, mun ma̱ng a̱si̱mi̱nti bufwu ma̱ng ma̱nang a̱cucuk nkyang khap nin chyi-a̱ga̱vang ma̱ng si̱gat. [14] mi̱ ndyia  1990s, a̱ si̱ mwang A̱gban sai kurum a̱si̱ Nejeriya ma̱ng a̱di̱dam a̱ ghwut mami nwuak chet a̱khwukhwut ma̱nang á̱gban kurum ba̱ nwuak nvak cung a̱vwuo bwuang nggu hu ba̱ mwang a̱chyet si̱ nkyang cung mman tam gu na, á̱ si̱ shim á̱ si̱ tyia bwak ma̱ng kwa lyuut hu. A̱fwun, a̱sorong Dangote wa yet a̱nyiung ma a̱ca̱chet a̱tutu a̱ńiet byi mkpam zwa mi̱ A̱frika, ma̱ng byia̱ shyichet zwa nyan ntam mi̱ Benin, Ga̱na, Zambi̱ya,  ma̱ng Togo.

A̱sorong Dangote si̱ ka nshiei di̱ yet a̱niet a̱bwuang kwai tsa lyei bwok si̱ nat á̱gbi̱ngba̱k a̱li tsot nkyang a̱sorong a̱pyia mba mi̱ Nejeriya, tyan susot ma̱nang Si̱gat Dangote Refinery,  A̱si̱mi̱nti Dangote, ma̱ng Nkyo-ntong Dangote. [15] A̱sorong susot si̱ ka̱shwuo Si̱gat Dangote mi̱ Nijeriya, ma̱ng a refinery a̱bwuang wa si̱ yet a̱saria a̱vwuo shyiat zang ( a̱chak 70 ma̱ ka̱shwuo a̱hwa )

Ya a̱son[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Dangote wa ku yet ntsa a̱nyiungntsa á̱niet nyi kpam kurum ma̱nj Niygeria ku yet á̱billionaire mi̱ a̱lmi̱a in 2007. Dte angoku mbeang kẖ ed $9.2 bonisi̱ ya a̱son nggu in di khia̱ i3̱ nlamsi̱ he Bloomberg Billires si̱ tyia̱ a̱ si̱ 30t he-a̱ndum a̱tyu byia̱ zwa mi̱ swanta ma̱ng jen a̱jaimme̱ng a̱ndum a̱tyu byia̱ zwa mi̱ A̱frikaicMi̱ In 201á̱ he HSsi̱ tak nang at Dangoku yet a HSa̱tyuenwat tam ma̱ng nyia̱ a̱ ku jhyuk sak mi̱ saai a̱ka̱kurum ka̱shwuo nang gu byia̱ mi̱ hi̱ritiniA̱khwup byibyaa.ds.

As of June 2022, Dangote is the wealthiest person in Africa, with an estimated net worth of US$20 billion.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Aliko Dangote". Forbes.
  2. "Dangote visits revamped Moshood Abiola Stadium -". thenationonlineng.net. Retrieved 26 Zwat Sweang 2022.
  3. "Bloomberg Billionaires Index". Bloomberg.com. Retrieved 10 Zwat A̱taa 2022.
  4. What you should know about Dangote
  5. Multinational Interest & Development in Africa: Establishing a People's Economy by Ilan Bijaoui

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]