Sa:Á̱niet nswuan

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "Á̱niet nswuan"

Ngwat 92 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 92.