Hong Kong

Neet di̱ Wikipedia
Hong Kong
香港
A̱vwuo ka nang Hong Kong nshyia̱ a̱ni mami Caina
Tuta fam a̱byin Hong Kong
A̱lama fam a̱byin Hong Kong

A̱byin Hong Kong (Caina: 香港, Kanton: /hœ́ːŋ.kɔ̌ːŋ/, Shong: /ˈhɒŋkɒŋ/), á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Fam A̱byin Kwak A̱son Hong Kong á̱ ku Khap á̱ Sak si̱ Ri̱pobi̱lik Á̱niet Caina (FA̱KA̱HKKS) (a̱di̱dat Caina: 中华人民共和国香港特别行政区; Caina taada: 中華人民共和國香港特別行政區; Shong: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (HKSAR)), yet a̱gba̱ndang a̱keang wa ma̱ng fam a̱byin kwak a̱son nang á̱ ku khap á̱ sak a̱ni si̱ Ri̱pobi̱lik Á̱niet Caina di̱ fam a̰tyin Delta A̱ghyui Wulu hu kpa̱mkpaan Kyai A̱sa̱khwot Caina A̱tak hu. Ma̱ng á̱niet ba̱ swak miliyon 7.5 ba̱ neet bibyin nvwuon mi̱ swanta hu ma̱ng shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 1,104 (met a̱ma̱ntanaai 426) a̱ni, a̱byin Hong Kong yet a̱nyiung da̱ a̱ka̱vwuo mi̱ swanta na̱ swak ma̱ng byia̱ á̱niet ba̱ la̱u fam fi̱fam da̱ a̱vwuo a̱nyiung a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]