Jump to content

Lebanon

Neet di̱ Wikipedia
Tuta Lebanon
A̱lama a̱byin Lebanon
Ta̱si̱la a̱byin Lebanon

A̱byin Lebanon (yei Shong: /ˈlɛbənɒn, -nən/; La̱ra̱ba: لُبْنَان, lubnān; yei La̱raba Lebanon: lɪbˈneːn),[1] á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik Lebanon wu, yet a̱byin ka̱ lyiat La̱ra̱ba kya[2] ma̱ka̱wa̱tyia̱ fam a̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱tyin hu a̱ni, ka̱ swat di̱ fam a̱byin Jenshyung A̱siya hu. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Suriya di̱ fam a̱za hu ma̱ng a̱tyin a mbeang Isi̱rela di̱ fam a̱tak hu, ma̱nang Kuburut si̱ myiai gbang bah di̱ fam jenshyung nka a̱ma̱nyi Kyai A̱sa̱khwot Meditaroniya ka. Myiai Lebanon da̱ a̱yaaga̱sat nvak Kham Meditaroniya ma̱ng bibyin A̱la̱ra̱ba a̱ma̱nta ba ku mbeang a̱dodo nkhang gbangbang a̱byin ka ku si̱ ka njhyi sheda taada nka ku nhyat ma̱ng susot a̱dini ma̱ a̱di̱di̱t a̱ni.[3] A̱byin Lebanon yet mali á̱niet kpa̱mkpaan miliyon a̱taa kya, ka̱ si̱ kup shi a̱byin ku sii laai tat kilomita a̱ma̱ntanaai 10,452 (met a̱ma̱ntanaai 4,036), ka̱ si̱ kin ngyet a̱nyiung mi̱ bibyin swanta ku yet a̱cyuang a̱ni mami A̱siya di̱n vak shi a̱byin a̱ni. Á̱niet ba̱ lyiat La̱ra̱ba ba a̱ni, bibya yet a̱di̱di̱t wu mi̱ shi á̱niet a̱byin hu, ma̱nang La̱ra̱ba ja yet a̱lyem ofisha ka, a̱wot á̱ ka ndyiat La̱ra̱ba Lebanon ji a mbeang La̱ra̱ba Kidee a̱si̱ Ce ji kuzang a̱tuk.

  1. "Lebanon | meaning in the Cambridge English Dictionary".
  2. "news Lebanon country profile" (di̱n Shong). BBC News (11 Zwat A̱ni̱nai 2020).
  3. McGowen, Afaf Sabeh; Collelo, Thomas (ed.) (1989). "Lebanon: A Country Study" [Historical Setting] (di̱n Shong). Area Handbook Series (Jhyuk 3). Washington, D.C.: The Division. OCLC 18907889.