Jump to content

Viyetnam

Neet di̱ Wikipedia

Ri̱pobi̱lik Soshyalis Viyetnam
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Viyet)

A̱keangtung Hanoi
Shi kyai 331,699 km²
Shi á̱niet 96,208,984 ab. (2019)

A̱bwom a̱byin: Tiến Quân Ca
"Shai A̱khwot A̱kwop A̱byin"

A̱byin Viyetnam (Viyet: Việt Nam /vîət nāːm/, Shong: Vietnam), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Soshyalis Viyetnam wu (Viyet: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Shong: Socialist Republic of Vietnam) a̱ni, yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin A̱tak-A̱tyin A̱siya. Ka̱ shyia̱ da̱ a̱ta̱m fam a̱tyin A̱fi̱fap-a̱byin Ndocaina kikya, a̱wot á̱ si̱ ka̱u nkaa da̱ a̱yaaprovin 58 ma̱ng municipalities fwuon. A̱mgba̱m a̱byin ka byia̱ shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 331,699, ma̱ng shi á̱niet ku swak miliyon 96 a̱ni, ka̱ si̱ yet a̱byin swak ma̱ng a̱fwuon ka̱ lan byia̱ á̱niet mami swanta hu. A̱byin Viyetnam byia̱ a̱gi̱gak a̱byin ma̱ng bibyin Caina di̱ fam a̱za hu, Lawot ma̱ng Kambodya di̱ fam jenshyung hu; ma̱nang ka̱ si̱ go a̱gi̱gak a̱sa̱khwot nka ba ma̱ng bibyin Tailan di̱n vak A̱ngam A̱sa̱khwot Tailan wu, ma̱ng Filipin, Ndonisiya a mbeang Malesiya di̱n vak Kyai A̱sa̱khwot Caina A̱tak hu.[1] A̱keangtung nka ka, kikya yet Hanoi, ma̱nang a̱keang Ho Chi Minh City (Saigon) kya si̱ yet a̱gba̱ndang a̱keang nka wu gu swak ma̱ng shi a̱ni.

  1. Á̱ ngyei Kyai A̱sa̱khwot Caina A̱tak hu Kyai A̱sa̱khwot A̱tyin ma̱ a̱byin Viyetnam (Viyet: Biển Đông).