Taiwan

Neet di̱ Wikipedia

A̱byin Taiwan, (lyuut Taada Caina: 臺灣 ku 台灣; Pinyin Mandarin: Táiwān; Hokkyen: Tâi-uân; Hakka Sishyan: Tǒi-vǎn; Amit: Taywan; Paiwan: Taiwan; Shong: Taiwan), á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik Caina (RC) wu (lyuut Taada Caina: 中華民國; Pinyin Mandarin: Zhōnghuá Mínguó; Hokkyen: Tiong-hûa Bîn-kok; Hakka Sishyan: Chûng-fà Mìn-koet; Shong: Republic of China, ROC), yet a̱byin kya di̱ fam A̱tyin A̱siya.[1][2] Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak a̱sa̱khwot mȧ̱ng bibyin Ri̱pobi̱lik Á̱niet Caina (RÁ̱C) wu di̱ fam a̱za-jenshyung hu, Ja̱pan di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, ma̱ng Filipin hu di̱ fam a̱tak hu. A̱tsak a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot Taiwan wu byia̱ shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 35,808 (met a̱ma̱ntanaai 13,826), ma̱ng tsutsok ma̱ a̱di̱di̱t di̱ fam a̱tyin hu ku yet a̱kpa a̱feang mami a̱yaakpa a̱tat a̱mgba̱m a̱byin ka ma̱ng a̱kpa̱mkpai a̱byin di̱ fam jenshyung hu ku yet a̱kpa a̱nyiung mami a̱yaakpa a̱tat a̱mgba̱m a̱byin ka nang a̱jawa á̱niet da̱ndi ba ka nswat ma̱ a̱gba̱mgbam a̱ni. A̱keangtung ka, kikya yet a̱keang Taipei, nang nka a mbeang A̱fai Taipei ma̱ng Keelung, nia si̱ yet sot metropolitan a̱byin Taiwan ji̱ byia̱ shi kyai ji̱ swak a̱ni. A̱ca̱cet a̱ka̱keang á̱ghyang si̱ yet: Kawohsiyung, Taicung, Tainan ma̱ng Tawoywan. Ma̱ng kpa̱mkpaan á̱niet miliyon 23.57, a̱byin Taiwan si̱ yet a̱nyiung mami bibyin swanta ku lan byia̱ á̱niet ba̱ fam fi̱fam da̱ a̱vwuo a̱nyiung a̱ni. Lung tứa

Taiwan
Tuta Ri̱pobi̱lik Caina (Taiwan)
A̱lama Ri̱pobi̱lik Caina (Taiwan)
A̱timi A̱byin
Kywat A̱byin
Ta̱si̱la a̱byin Taiwan

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Fell, Dafydd (2018). "Government and Politics in Taiwan" (di̱n Shong). London: Routledge. p. 305. ISBN: 978-1317285069. Moreover, its status as a vibrant democratic state has earned it huge international sympathy and a generally positive image.
  2. Campbell, Matthew (7 Zwat Jhyiung 2020). "China's Next Crisis Brews in Taiwan's Upcoming Election" (di̱n Shong). Bloomberg Businessweek. (4642). pp. 34–39. ISSN: 0007-7135. Much has changed in Taiwan since Chiang’s day, but this liminal quality has never really gone away. By almost any functional standard, it's a sovereign country


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]