Ka̱ta̱r

Neet di̱ Wikipedia
Si̱tet Ka̱ta̱r
 : دولة قطر‎, Dawlat Qaṭar (La̱ra̱ba)
A̱vwuo ka nang a̱byin Ka̱ta̱r (a̱tityip a̱sa̱khwot kikyo) nshyia̱ a̱ni ma̱ng shi nka hu da̱ A̱fa̱fap-a̱byin A̱rabiya hu
Tyiang a̱toot shi a̱byin Ka̱ta̱r
A̱lama a̱byin Ka̱ta̱r

A̱byin Ka̱ta̱r (La̱ra̱ba: قطر‎, Qaṭar /ˈqatˤar/; yei a̱mali: /ˈɡɪtˤɑr/; Shong: Qatar /ˈkætɑːr/, /ˈkɑːtɑːr/, /ˈkɑːtər/ ku /kəˈtɑːr/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Si̱tet Ka̱ta̱r ji (La̱ra̱ba: دولة قطر‎, Dawlat Qaṭar; Shong: State of Qatar) a̱ni, yet a̱byin kya di̱ fam-a̱byin Jenshyung A̱siya, ma̱ a̱da̱dei A̱fa̱fap-a̱byin Ka̱ta̱r hu ku shyia̱ di̱ khwong kyai a̱sa̱khwot fam a̱za-jenshyung A̱fa̱fap-a̱byin A̱rabiya hu. Gak a̱byin ma̱nyin nang ka̱ byia̱ a̱ni yet ma̱ng a̱byin Sa̱udi A̱rabiya kya nang ba̱ shyia̱ Komiti Tung Mbwak Gof ji dundung di̱ fam a̱tak hu, a̱wot A̱ngam A̱sa̱khwot Parsi wu wa si̱ kaat á̱kum nkap a̱byin ka. A̱ngam A̱sa̱khwot Bahara̱yin wu, a̱na̱nwuai A̱ngam A̱sa̱khwot Parsi ka, si̱ ghai a̱byin Ka̱ta̱r ma̱ng a̱byin hyia̱k ka nang á̱ ngyei Bahara̱yin a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]