Jump to content

Monggoliya

Neet di̱ Wikipedia
Monggoliya
Alt=Monggol ulus, a̱ka̱k a̱lyoot Monggoliya, di̱ lyuut Mongol
Монгол Улс (Mongol)
Ta̱si̱la a̱byin Monggoliya
Tuta a̱byin Monggoliya
A̱lama a̱byin Monggoliya

A̱byin Monggoliya (Shong: /mɒŋˈɡoʊliə/; Monggol: Монгол Улс Mongol Uls, Monggol Taada: Alt=Monggol ulus, a̱ka̱k a̱lyoot Monggoliya, di̱ lyuut Monggol Moŋğol ulus; a̱ca̱caat fa "A̱byin Monggol" ku "Si̱tet Monggoliya"), yet a̱byin kya nang bibyin ghyáng keang di̱ tityak a̱ni di̱ fam-a̱byin A̱tyin A̱siya. Ka̱ shyia̱ tsi̱tsak bibyin Roshiya di̱ fam a̱za hu ma̱ng Caina di̱ fam a̱tak hu, a̱jini ka̱ yet a̱byin hyia̱k ma̱ng Fam-a̱byin Monggoliya Mami Ku Nyia̱ Tyok A̱pyia̱ a̱ni. Ka̱ kup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 1,564,116 (met a̱ma̱ntanaai 603,909), ka̱ si̱ byia̱ shi á̱niet miliyon 3.3 hwa ci̱k, si̱ ku tyia̱ nang ka̱ yet a̱sa̱t a̱byin swanta a̱ swak di̱ byia̱ á̱niet ba̱ swan gbang ma̱ng á̱ghyang a̱ni. A̱byin Monggoliya kya yet a̱byin swanta nang bibyin ghyáng keang di̱ kuzang fam ka̱ swak ma̱ng shi kyai a̱byin a̱ni ka̱ nwai shyia̱ kpa̱nkpaan ma̱ng kyai a̱sa̱khwot ka̱ shyia̱ a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱byin a̱ni. A̱byin ka nhyat pa̱mpai ma̱ng steppe a̱kwop, ma̱ng tsutsok di̱ fam a̱za ma̱ng jenshyung nka hu ma̱ng Kyai A̱ji̱jak Gobi di̱ fam a̱tak hu. Ulaanbaatar, a̱keangtung ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi nka wu, ba̱ng kpa̱mkpaan ma̱ng kap á̱kum a̱mgba̱m á̱niet a̱byin hu.