Gini

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ri̱pobi̱lik Gini
République de Guinée (Fi̱ransa)
𞤈𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲𞤣𞤭 𞤘𞤭𞤲𞤫 (Pulaar)
ߖߌ߬ߣߍ߫ (N'ko)

A̱keangtung Konaki̱ri
Shi kyai 245,857 km²
Shi á̱niet 12,414,293 ab. (2018)

A̱bwom a̱byin: "Liberté" ("Sa̱t")

A̱byin Gini, á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik Gini (Fi̱ransa: République de Guinée; Pular: 𞤈𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲𞤣𞤭 𞤘𞤭𞤲𞤫; N'Ko: ߖߌ߬ߣߍ߫, Shong: Republic of Guinea), yet a̱byin kya ka̱ shyia̱ di̱ khwong kyai a̱sa̱khwot di̱ fam a̱byin Jenshyung Afrika a̱ni. Á̱ ku ngyei Gini Fi̱ransa (Fi̱ransa: Guinée française; Shong: French Guinea) gbangbang, mi̱ di̱n jen jhyang á̱ yei a̱byin mam a̱fwun ka Gini-Konaki̱ri, a̱lyoot a̱keangtung nka ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak di̱ shi a̱ni, Konaki̱ri, á̱ ghai nkaa ma̱ng bibyin ghyáng ku byia̱ "Gini" a̱ni da̱ a̱lyoot nhu ka ma̱ng fam a̱byin a̱lyoot a̱meang hu, nang Gini Bisa̱u ma̱ng Gini A̱kwa̱toriya.[1][2][3][4] Gini nshyia̱ ma̱ng shi á̱niet miliyon 12.4 ma̱ng shi a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 245,857 (met a̱ma̱ntanaai 94,926).[5]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]


  1. "Archived copy".
  2. "Music Videos of Guinea Conakry".
  3. "The Anglican Diocese of Ghana". Netministries.org.
  4. "Archived copy".
  5. "Nations Online: Guinea – Republic of Guinea – West Africa". Nations Online.