Sen Helena, Ascension ma̱ng Tristan da Cunha

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sen Helena, Ascension ma̱ng Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (Shong)

Flag of the United Kingdom (3-5).svg
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha in United Kingdom.svg
A̱keangtung Jamestown
Shi kyai 394 km²
Shi á̱niet 5,633 ab. (2016)

A̱bwom a̱byin: "God Save the Queen" ("A̱gwaza Kup A̱yang-a̱byintyok wu")

Bibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Sen Helena, Ascension ma̱ng Tristan da Cunha, yet A̱byin Nta Bi̱ri̱ti̱n kya di̱ fam A̱tak Ati̱lantik hu ka̱ byia̱ A̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Sen Helena, A̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Ascension ma̱ng sot bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot Tristan da Cunha a mbeang A̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Gough. Á̱ ku ngyei a̱lyoot ka Sen Helena ma̱ng Bibyin Ta̱yuk kya ba̱ng si̱ tat Zwat A̱kubunyiung a̱lyia̱ 2009, mi̱ di̱ jen nang á̱ kpa nka kpa̱m cam a̱byin fai ku nwuak bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ghyáng hu a̱ca̱caat shi a̱ni, á̱ si̱ ntyia̱ nhu a̱mgba̱m di̱ sot jhyiung a̱ta̱fa Bungtyok ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]