Jump to content

Gini-Bisa̱u

Neet di̱ Wikipedia

Ri̱pobi̱lik Gini-Bisa̱u
República da Guiné-Bissau (Potugit)
𞤘𞤭𞤲𞤫 𞤄𞤭𞤧𞤢𞥄𞤱𞤮, Gine-Bisaawo (Fa̱taa)
ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫, Gine-Bisawo (Mandinka)

A̱keangtung Bisa̱u
Shi kyai 36,125 km²
Shi á̱niet 1,726,000 ab. (2018)

A̱bwom a̱byin: "Esta É a Nossa Pátria Bem Amada" ("A̱byin-mbyin Nzi̱t Kya Ka Nang Zi̱ Cat A̱ni")

A̱byin Gini-Bisa̱u (Potugit: Guiné-Bissau, Fa̱taa: 𞤘𞤭𞤲𞤫 𞤄𞤭𞤧𞤢𞥄𞤱𞤮 Gine-Bisaawo, Mandinka: ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ Gine-Bisawo, Shong: Guinea-Bissau /ˌɡɪni bɪˈsaʊ/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti nka nang Ri̱pobi̱lik Gini-Bisa̱u wu (Potugit: República da Guiné-Bissau [ʁɛˈpuβlikɐ ðɐ ɣiˈnɛ βiˈsaw], Shong: Republic of Guinea-Bissau), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin Afrika Jenshyung ka̱ kup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntaa̱naai 36,125 (met a̱ma̱ntaa̱naai 13,948) ma̱ng shi á̱niet nang á̱ ku tyan ku si̱ bai miliyon 1,874,303 a̱ni. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Senegat di̱ fam a̱za ma̱ng Gini di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu. A̱byin Gini-Bisa̱u ku yet kap a̱byintyok Kaabu hu, a mbeang A̱byintyok-shan Mali hu. Nkap tyok huni ku ngyong ba̱ng si̱ tat sa̱ncuri 18 wu, a̱wot A̱byintyok-shan Potugat hu si̱ nyia̱ tyok tazwa nkap á̱ghyang neet sa̱ncuri 16 ji. Mi̱ di̱ sa̱ncuri 19 ji, ka̱ bwuak ka̱ si̱ yet a̱byin tyok á̱nietcen nang á̱ ku ngyei Gini Potuga a̱ni. Ma̱nang a̱byin ka ku tak a̱pyia̱ nka a̱sa̱t a̱ni ma̱ a̱lyia̱ 1973 a̱wot á̱ si̱ shim nka a̱nia ma̱ a̱lyia̱ 1974, huhwa á̱ si̱ mbeang a̱lyoot a̱keangtung nka ka, Bisa̱u, mami a̱lyoot nka ka á̱ shot tyei tai ma̱ng Gini (nang á̱ ku ngyei Gini Fi̱ransa a̱ni).