Jump to content

Kenya

Neet di̱ Wikipedia

Ri̱pobi̱lik Kenya
Jamhuri ya Kenya (Swahili)

A̱keangtung Nairobi
Shi kyai 580,367 km²
Shi á̱niet 54,985,698 ab. (2021)

A̱bwom a̱byin: "Ee Mungu Nguvu Yetu"
("Nwan A̱gwaza Kuzang Kyang")

A̱byin Kenya, á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Kenya wu (Swahili: Jamhuri ya Kenya) a̱ni, yet a̱byin kya di̱ fam A̱tyin Afrika. Ma̱ng shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 580,367 (met a̱ma̱ntanaai 224,081), a̱byin Kenya kya yet a̱byin ka̱ shi 48 mi̱ swanta hu di̱ fam shi kyai a̱byin. Ma̱ng shi á̱niet ku swak miliyon 47.6 mi̱ fa̱ng á̱niet (sa̱nsut) 2019 hu,[1] A̱byin Kenya kya byia̱ shi á̱niet 29 mi̱ swanta hu. A̱keangtung ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi wu wa yet Nairobi, ma̱nang a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng yet a̱khwukhwop wu ma̱ng a̱keangtung ntsa ka si̱ yet a̱keang Mombasa ka̱ shyia̱ di̱ khwong kyai a̱sa̱khwot a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. 2019 KENYA POPULATION AND HOUSING CENSUS - POPULATION BY COUNTY AND SUB COUNTY - Kenya Data Portal (di̱n Shong). kenya.opendataforafrica.org.